Header image

Nasza marka

Firma prowadzi wielopłaszczyznową działalność gospodarczą, w tym międzynarodowy handel różnorodnymi produktami, import oraz eksport produktów, dystrybucję napojów alkoholowych, bezalkoholowych oraz innych towarów konsumenckich. Ponadto w zakres naszej działalności wchodzi doradztwo biznesowe, działania marketingowe, reklamowe i brandingowe, organizacja i produkcja wydarzeń oraz aktywność związana z życiem nocnym na gastronomicznej mapie Polski.

Dokonujemy dogłębnej identyfikacji potrzeb klienta dla zagwarantowania zadowolenia na najwyższym poziomie.

Nasza firma nieustannie stara się poszerzać swoją działalność, a wraz z tym krąg naszych kontaktów biznesowych. Jesteśmy otwarci na podejmowanie nowych działań i projektów nie tylko na rynku polskim, ale także w innych krajach Unii Europejskiej i na całym świecie.

Najważniejszą zasadą, która jest fundamentem w każdej naszej współpracy jest rzetelność. To charakterystyka naszej pracy, która wyraża się w przejrzystości, uczciwości oraz darzeniu się wzajemnym szacunkiem, przy jednoczesnym zachowaniu dobra interesów wszystkich zaangażowanych podmiotów gospodarczych – partnerów, dostawców i klientów.

To, co nas napędza i pozwala nam się rozwijać to praca ze zdolnymi i kreatywnymi doradcami, pluralizm, umiejętność słuchania, nieustanne samodoskonalenie i zdobywanie wiedzy oraz myślenie wychodzące poza utarte schematy.