Header image

Dystrybucja napojów

Część działalności firmy koncentruje się na imporcie, eksporcie, dystrybucji i sprzedaży szerokiego wachlarza napojów. Firma jest w stanie pokryć zapotrzebowanie dla klienta w zakresie zarówno małych, jak i dużych dostaw towarów. Ścisłe relacje ze spółkami marek alkoholowych dają nam możliwość oferowania atrakcyjnych i przystępnych cen napojów alkoholowych na potrzeby hurtowe i detaliczne.

Poprzez rozległe powiązania w produkcji i dystrybucji napojów alkoholowych, jesteśmy w stanie eksportować i importować produkty najlepszych marek na różne rynki, przy jednoczesnym przestrzeganiu umów handlowych i dystrybucyjnych na rynkach lokalnych.

dystrybucja napojów alkoholowych i bezalkoholowych