Header image

Życie nocne

Jesteśmy bezpośrednio i pośrednio zaangażowani w życie nocne, charakteryzując się przy tym dużym doświadczeniem oraz wiedzą w zakresie prowadzenia barów i klubów nocnych. Firma od kilku lat bierze udział w bieżących procesach i zajmuje się kompleksowym zarządzaniem jednego z topowych klubów nocnych w Polsce.

Nasza znajomość rynku klubów nocnych jest bardzo duża, a wiedza ta powiązana jest także ze szczegółową znajomością mapy życia nocnego szczególnie w Warszawie, ale i w całej Polsce. Posiadamy szeroki zasób wiedzy na temat zachowań, nawyków konsumenckich a także trendów związanych z tą dziedziną. Nasze ogromne doświadczenie zapewnia nam bardzo wysoki poziom kontroli w działaniach przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnej ekspozycji, maksymalizowaniu przychodów, wzmacnianiu korzyści i likwidacji wad. Charakterystyka działalności obejmuje:

 • Ogólne zarządzanie
 • Zarządzanie w zakresie finansów
 • Nadzór systemów operacyjnych
 • Kontrola i nadzór prac konserwacyjnych i likwidacji usterek
 • Zarządzanie i rekrutacja pracowników
 • Negocjacje z dostawcami
 • Monitorowanie obsługi klienta
 • Tworzenie procedur i zapewnianie ich wykonania
 • Rozwój i promocja marki
 • Zarządzanie całym systemem marketingowym
 • Rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem
Wsparcie i doradztwo w zakresie prowadzenia gastronomii w Polsce
kluby nocne, bary i restauracje w Polsce
Życie nocne i branża gastronomiczna w Warszawie
Życie nocne, bary i gastronomia